Friday, February 25, 2011

കാടുകള്‍ വെട്ടരുതേ...

ഹരിതാഭ നശിക്കുന്നു!!! കേരളം വരളുന്നു!! കാടുകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു!!! കാടുകള്‍ നട്ട് വളര്‍ത്താനും മണല്‍ വാരല്‍ തടയാനുമുള്ള ആഹ്വാനങ്ങള്‍ പുറകെ. എല്ലാം വായിച്ചു പോകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഹൃദയത്തില്‍ തൊടാതെ നമ്മളും.മണിമാളികകളില്‍ ഇരുന്നു വിളിച്ചു കൂവാന്‍ എളുപ്പമാണ് . ഇങ്ങു താഴേക്കിറങ്ങി ഒരു മരം എങ്കിലും നടാന്‍ ആരെങ്കിലും മിനക്കെടാരുണ്ടോ?കായല്‍ വറ്റിച്ചു പണിയുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളും പാടങ്ങള്‍ നിരത്തി പണിയുന്ന ഹോട്ടല്‍ സമുച്ചയങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ ബാലന്‍സ് തെറ്റിക്കുന്നു.,ഇതൊന്നും ആര്‍ക്കും അറിയാങ്ങിട്ടല്ല. ഈ മുറവിളികള്‍ നടത്തുന്നവരെല്ലാം,ഒരു പത്തു സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങിയാല്‍ ,അതിന്റെ മുക്കും മൂലയും എത്തിച്ചു കെട്ടിടം പണിയാനുള്ള പെടാപ്പാടാണ് . സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരിലെങ്കിലും നാല് ചെടി വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍!

ദൈവകൊപമുണ്ടാകുമെന്നു ഭയന്നിട്ടെങ്കിലും മരം മുറിക്കാന്‍ പഴമക്കാര്‍ വിമുഖത കാട്ടിയിരുന്നു. സര്‍പ്പക്കാവുകളും ഒരു പരിധി വരെ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ബാലന്‍സ് കാത്തു പോന്നു .ഇന്ന് കാവ് എവിടെ,കാട് എവിടെ?പഴയ കാലം,പഴയ കാലം എന്ന് എല്ലാ ഓണക്കാലത്തും പത്രത്തിലും ടിവി-യിലും കുറെ ഓര്‍മകള്‍ പങ്കു വെക്കുന്നതല്ലാതെ തുമ്പയും മുക്കുറ്റിയും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ നിരര്ത്ധകങ്ങളായ ഈ നിലവിളികള്‍ ?

P S : ആവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില അനുദിനം വര്ധിക്കുന്നതിനെതിരെ സ്വരം ഉയര്ത്തുന്നവരെ ,നിങ്ങളുടെ പുരയിടത്തിലെ കൃഷി ഏതാണ് ???

Thursday, February 10, 2011

Aa-choo!!!

OMG! This might be the 100th one…. If so, how will be my grand mother coping with sneezing all the time? Poor thing. She looks so tired these days. She was so beautiful. None of her daughters inherited her beauty. She is much beautiful than any Hollywood actress. Oh.I hate Betty White. I don’t understand why people are so fond of her. Speaking of which I adore that 84 year old Dancing with the Stars competitor.What was her name? I forgot. She has so much energy to dance at this age. She might have been very bubbly when she was young. Bubbly characters! I love Rani Mukherjee. Kajol is equally loving. Who will forget her performance in Kuch Kuch Hota Hai? Its my favorite movie. Manju Warrior was so good an actress. I don’t know how many times I had watched Sumer in Bethlehem.hmm…I should kick Dileep out for making Manju stop acting.

See, even Nayan Tara is also going to stop acting. She was really a very bold girl. The last movie which I saw of hers…which one..I don’t remember. Her make up was so good and flawless. Who might have been her make up man? But, nothing could beat the make up of Hollywood beauties. What might be they doing to make the skin appear so smooth and glowing…And the dresses are also very beautiful.

Even, Michelle Obama has such a great fashion sense. I love her for her commitment to prevent child obesity. Some of Obama’s policies are also really good. I will say he is a leader with a vision. What might be his stand towards the riot going on in Egypt? I will say Hosni Mubarak should be thrown out. But, that might make many nations unstable. Uncertainty and riots will start in many places. Why not? Let them all be republics. But, the economy might hit hard due to all these and the oil price will also be sky rocketing. What I will do if the oil price goes so high? I should ask for work from home at least once a day. That way, I will have time to go to gym. Or else, I should start working out more at home, instead of watching Tennis.

Agassi - He was such a great player and glamorous too ;) Loved his long hair. Even Sharapova has long hair.Oh,Jesus!!What might be Venus Williams wearing next? Aint it a little too much? When will India have such great players? India should provide more facilities for Sports…Oh..ya…the great Kalmadi. Will he go to jail or not? Anyway,the Supreme Court had sentenced R.BalakrishnaPillai for one year. Gutsy!!!! It should be a lesson to all these nasty politicians. V.S. should be congratulated for his efforts. Finally,Smart City also got approved. Now, they say that there will be an IT explosion in Kerala. IT developers are going to have a great time. Will I ever work in Smart City? Oops…What all stuff I am thinking ? I have to submit this code before noon…

The national, international, socio-economic, political thoughts that had gone through my mind, when I suddenly sneezed.

Living in the Country, 'White House' & Poppins

Chris comes to visit me in the new cubicle. ”How is your city life going? I am still living in the country.” I really miss that empty corner cubicle.

The snow has covered the brown roof of the City Hall and now, it looks like a small replica of the White House.

Two small hands and a smiling face behind the glass window.

Tuesday, February 1, 2011

Home is where the heart is...

When I am here…I want to go back for ever to the place I grew up…Get up early in the morning, check to see whether I can see the end of the road through the fog, go to church and once again meet my grand parents’ friends there, walk back home with my friends, read the news paper sipping a cup of hot coffee, having chakka vevichathu for breakfast, kappa biriyani for lunch, piping hot kanji for dinner. Not forgetting the chakkappazham and the mambazham. Drink a glass of cold water from the well, massage a handful of coconut oil into my head and bath in the small thoodu. I want to spend the night sitting on the varantha looking at the moon, throwing little pebbles into the little pond in the middle of the garden, talking to my family.

But, when I am there, I miss the NBA, the NFL, my gym, the burger king, the fall, the spring, the snow, late Saturday mornings,shopping sprees at the mall with friends, thanksgiving, the black Friday, Project Runway, Dr.House, Office(I seriously hate the mega serials in Kerala) ,Costco, the pool, the fast internet, oven grilled chicken and a thousand other things.

They say home is where the heart is. I wonder which one is my home.